Prima Pagina
Stiri
Contact
Caută
Pagina Frate
Statutul asociaţiei
Corespondenţă
Petiţii
Cerere de aderare
Propuneri de acte normative
Legi, acte normative
Articole de presă, comunicate
Forumul ATRT
Capsula Catalitica MPG-CAP
Nu sunt voturi
Cerere de aderare
joi, 27 ianuarie 2005

C E R E R E DE A D E R A R ESubsemnatul ???????????, reprezentantul societăţii comerciale ?????????.. cu sediul ?n ?????????.....................?????????????, nr. ?nregistrare la Registrul comerţului?????? sub nr. J / ??./ ????. telefon ???????????, cod fiscal ?????., cont bancar ??? ?????????????, deschis la Banca ???????????? ?? Filiala ???????, doresc să fiu ?nscris ?n ?ASOCIAŢIA TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN TRANSILVANIA ? A.T.R.T.? care să-mi apere interesele şi să mă reprezinte ?n raporturile cu autorităţile statului. Mă angajez că vom respecta prevederile Statutului asociaţiei A.T.R.T. precum şi hotăr?rile adunării generale.
Menţionez că societatea deţine un număr de ?.. autovehicule după cum urmează:Tipul autovehiculului -
Tr. marfă / persoane -
Capacitatea de transport
-Sarcina utilă / nr. locuri -
Nr. autoveh.
- buc -


Doresc ca A.T.R.T. să rezolve problemele menţionate pe verso.

Localitatea, data ??????.


Reprezentantul societăţii
L.S. / semnătura